Statistik och Analys

SDN-presentationer 2018

Här hittar du presentationer som innehåller diagram och kartor där stadsdelarna och primärområdena presenteras ur ett statistiskt perspektiv.

Presentationerna skapas en gång per år under våren och är fria att använda, men ange källa SCB/Stadsledningskonteret, Göteborgs Stad.

Presentationerna är framtagna tillsammans med representanter från stadsdelsförvaltningarna och innehåller även uppgifter om primärområdena inom respektive stadsdelsnämndsområde.