Statistik och Analys

SDN presentationer

Här hittar du presentationer (Powerpoint) som innehåller diagram och kartor där stadsdelarna och primärområdena presenteras ur ett statistiskt perspektiv.

Presentationerna skapas en gång per år under våren och är fria att använda, men ange källa SCB/Stadsledningskonteret, Göteborgs Stad.

Presentationernas innehåll är framtaget tillsammans med representanter från stadsdelsförvaltningarna och innehåller även uppgifter om primärområdena inom respektive stadsdelsnämndsområde.