Statistik och Analys

Statistikdatabas

I statistikdatabasen kan du skapa tabeller utifrån dina egna önskemål.

Vår statistikdatabas syftar till att du som användare själv skall kunna välja och hämta hem den statistik du är intresserad av. I databasen har vi publicerat det mesta av den statistik vi har. Alla kombinationer av statistik finns av utrymmesskäl inte med i databasen, då kan du istället kontakta oss så tar vi fram statistik enligt ditt unika önskemål.

Inne i databasen börjar du med att välja geografisk nivå (Basområde, Primärområde, Mellanområde, Stadsdelsnämnd eller hela kommunen).

Precis som i den vanliga utforskaren på din dator bläddrar du dig sedan fram till den tabell du är intresserad av. När du valt tabell kan du i fliken 'Om Tabellen' läsa mer om innehållet i tabellen.

Av sekretesskäl (24 kap 8§ Offentlighets och Sekretesslagen) kan inte all statistik publiceras. Tabellerna är sekretessgranskade, vilket innebär att små värden har ersatts med "..". Det för med sig att totalsummorna inte alltid är korrekta.

Vill du veta mer om hur du hanterar statistikdatabasen eller har frågor kring statistiken, kontakta oss på statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se