Statistik och Analys
Statistikområdet Inkomst och Utbildning

Inkomststatistik
Inkomststatistiken baseras på kontrolluppgifterna från inkomstdeklarationerna och produtionstiden är över ett år. Det betyder att statistiken publiceras ett år senare än till exempel befolkningsstatistiken. Inkomststatistiken som vi redovisar avser sammanräknad förvärvsinkomst för individer. Förklaringar och defintioner beskrivs mer detaljerat här.

Inkomsterna avser individer, inte hushåll
I dagsläget finns inget bra hushållsbegrepp kopplat till inkomststatistiken som kan utnyttjas för att redovisa inkomststatistik på hushåll för geografiska delområden inom Göteborg.

Kategorin "uppgift saknas" i utbildningsnivå
Antal personer där uppgift om högsta utbildningsnivå saknas är stor inom vissa grupper, exempelvis bland utrikes födda som nyligen invandrat. Läs mer om detta på sidan Högutbildade saknas i utbildningsregistret.

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret år 2001
Utbildningsregistret (UREG) har till version 2001-01-01, avseende året 2000, genomgått större kvalitetshöjande förändringar vilket leder till ett tidsseriebrott och gör att jämförelser med tidigare versioner av registret måste göras med stor försiktighet.