Statistik och Analys
Statistikområdet boende och byggande

Bostadsbeståndet kommer från Lägenhetsregistret
Statistiken som visar antal lägenheter i bostadsbeståndet har köpts in från SCB och kommer från Lägenhetsregistret. Statistik från 2012 baseras på fastighetstaxeringsuppgifter och tidigare år baseras på Folk- och bostadsräkningarna. Olika källor innebär tidsseriebrott och att det kan vara svårt att jämföra bostadsbeståndet över tid.

Statistik över nyproducerade bostäder är stadens egna statistik
Statistik kring nyproducerade bostäder kommer från Fastighetskontoret inom Göteborgs Stad.