Statistik och Analys

Prognosblad

Läs mer om befolkningsprognosen och den demografiska utvecklingen i de stadsdelsvisa prognosbladen

Prognosbladen innehåller kommentarer till befolkningsprognosen tillsammans med en beskrivning av de demografiska variablerna för stadsdelarna med ingående primärområden.

Den kompletta prognosen i siffror finns i vår statistikdatabas.