Statistik och Analys

Göteborgsbladet 2017

I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Faktabladet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område och är samtidigt en bra hjälp när man vill jämföra olika områden.

År 2010 fick Göteborgsbladet ett nytt utseende och samtidigt förändrades innehållet gentemot tidigare år. Göteborgsbladet består av två sidor med statistiksammanställningar per område. Dessutom finns ett försättsblad med viktig information och defintioner till statistiken som finns i bladet.

Förändringar till Göteborgsbladet 2017 jämfört med 2016:
Tabellen med födelseregion och medborgarskap har ersatts av en tabell med HDI och tid i Sverige.
HDI, Human Development Index, är ett index på en skala från 0 till 1. Indexet används för att jämföra välståndet i olika länder. Det baseras på förväntad livslängd, utbildningsnivå och Bruttonationalprodukt, BNP.
Indexet uppdateras årligen.

Se de olika länderna på Globalis hemsida 

 

All statistik sekretessgranskas. Små värden som kan innebära en risk för att en enskild person eller persons uppgifter röjs har ersatts med "..". Alla totalsummor som redovisas är dock korrekta. På grund av en för liten befolkning redovisas inte primärområdena Högsbo och Arendal (industriområden).

Faktabladen skapas en gång per år under våren och är fria att använda, men ange källa SCB/Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.