Statistik och Analys

Äldrebladet 2013

Äldrebladet fokuserar på äldres boendeförhållanden och redovisas för stadsdelsnämnder (SDN) och primärområden.

Materialet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område, med fokus på de äldre och kan även vara till bra hjälp när man vill jämföra situationen i olika områden. Befolkningen som är 65 år och äldre beskrivs ur ett socioekonomiskt perspektiv. Dessutom redovisas bostadsbeståndet i området samt hur de äldre bor.

Äldrebladet består av två sidor med statistiksammanställningar per område. Dessutom finns ett försättsblad med viktig information och defintioner till statistiken som finns i bladet.

Bladet har tagits fram gemensamt av representanter för fastighetskontoret, stadsledningskontoret samt stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Hisingen och Örgryte-Härlanda.

Faktabladen skapas en gång per år under hösten och är fria att använda, men ange källa SCB/Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.