Statistik och Analys

Områdesfaktablad

Faktabladen är statistiska sammansställningar där man snabbt kan få en överblick över olika geografiska områden.

Göteborgsbladet innehåller den mest efterfrågade statistiken och redovisas för kommun, stadsdelsnämnder (SDN) och primärområden.

Prognosbladen innehåller kommentarer till befolkningsprognosen tillsammans med en beskrivning av de demografiska variablerna för stadsdelarna med ingående primärområden.

Äldrebladet fokuserar på äldres boendeförhållanden och redovisas för SDN och primärområden.

Socialt boende tar sin utgångspunkt inom det boendesociala området och finns endast tillgängligt på kommunnivå.

Hälsobladet är ett faktablad som innehåller några av de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen när det gäller folkhälsan. Dessa blad redovisas för SDN och Mellanområden (även kallat folkhälsoområden).