Statistik och Analys

Definitioner och förklaringar

Definitioner och förklaringar av vissa variabler och begrepp som används inom statistiken

Vi har valt att dela upp statistiken i fyra olika huvudområden: Befolkning, Arbetsmarknad, Inkomst och Utbildning samt Bostäder och Byggande. Varje statistikområde har sina förklaringar och begrepp. Du hittar dessa filer under länkarna här till höger.