Statistik och Analys

Statistik

Här finns statistik som beskriver Göteborgs befolkning. Statistiken är indelad i fyra huvudområden (1) Befolkning (2) Arbetsmarknad (3) Inkomster och utbildning samt (4) Bostäder och bostadsbyggande. Statistiken finns i flera olika format.

I statistikdatabasen kan tabeller skapas utifrån dina egna val. I faktabladen har vi samlat den mest efterfrågade statistiken. Ett faktablad ger en snabb överblick över ett geografiskt område. Presentationerna innehåller diagram och kartor där stadsdelarna och primärområdena presenteras ur ett statistiskt perspektiv. Under mer om statistiken finns information om vad som är viktigt att tänka på när statistiken används och analyseras. Under definitioner och förklaringar finns statistikens variabler beskrivna.