Statistik och Analys

Kartor över stadens områdesindelning

Här finns en karta över varje stadsdelsnämndsområde. Dessutom finns ett antal detaljkartor inom varje område. Kartornas aktualitet är indelningar som gällde 2017. Mindre förändringar är gjorda 2018.

På kartorna markeras stadsdelsnämndsområde med svart linje, primärområdesgränser med blå linje och basområdesgränser med röd linje.

De blå siffrorna i kartorna anger primärområdets nummer. De röda siffrorna identifierar basområden inom respektive primärområde. För att få fram basområdets nummer läggs primärområdets nummer samman med basområdets siffror. Exempelvis 601 (Lövgärdet) och basområde 01, får basområdesbeteckning 60101.