Statistik och Analys

Basområdesrevidering 2018

[Publicerad 2018-01-10] Basområdesöversynen sker ungefär vart 5:e år I årets översyn är det ovanligt många nya basområden.

Under hösten 2017 har enheten Samhällsanalys och statistik, tillsammans med bland annat stadsdelsfövaltningarna och stadsbyggnadskontoret gjort en översyn av den geografiska indelningen i bas- och primärområden.

Detta arbete har resulterat i ett rekordantal i nya basområden. Även primärområdesgränser har påverkats.

Nya basområden
Årets översyn har reulterat i 89 st nya basområden, samtidigt har 17 st basområden upphört.
De allra flesta nya basområden har tillkommit pga nyproduktion av bostäder, men vissa har tillkommit genom att befintliga basområden som blivit alltför stora befolkningsmässigt har delats upp i flera basområden.

Primärområden
I SDN Norra Hisingen har gränsen mellan primärområden Tuve och Säve justerats så att en bebyggelsedel (Glöstorps Röseväg) flyttas från primärområde Säve till att istället ingå i primärområde Tuve. Området innehåller en befolkning på ca 340 personer.

I SDN Majorna-Linné justeras primärområdesgränsen inför byggnation av FIX-fabriken genom att primärområdesgränsen mellan Kungsladugård och Sanna flyttas. Primärområde Sanna blir därmed något större till ytan, ingen befolkning påverkas av justeringen

Även i SDN Västra Göteborg sker en justering av primärområdesgränsen. Det sker på Opaltorget mellan områdena Kannebäck och Grevegården. I detta fall är det Kannebäck som ökar något i yta. Ingen befolkning påverkas av gränsjusteringen.

I SDN Askim-Frölunda-Högsbo flyttas fastigheterna 'Järnbrott 206:1-20' från Ruddalen till Högsbohöjd. knappt 70 personer påverkas av flytten mellan primärområden.