Statistik och Analys

Förändringar 2011

Från 20 till 10 stadsdelar

Antalet stadsdelsnämnder förändras 2011-01-01 från 20 st till 10 st.
Nu blir skillnaderna mindre mellan stadsdelarna, medan skillnaderna inom stadsdelarna blir större

Ännu tidigare var det 21 stadsdelsnämnder, men 2010-01-01 så slogs stadsdelsnämnderna Frölunda och Högsbo ihop till Frölunda-Högsbo.