Statistik och Analys

Förändringar 2005

Under hösten 2004 har översynen av den geografiska indelningen i bas- och primärområden resulterat i ändrade gränsdragningar mellan basområden (i enstaka fall mellan primärområden).

De nya gränserna gäller från och med 2005-01-01.

Länkarna till höger leder dig till dokument med utförligare beskrivning, både textuellt och med kartor