Statistik och Analys

Förändringar 1996

Mindre revidering av basområdena i SDN Torslanda och SDN Askim

70402 utgår, området delas i fyra delar

70405 Nytt! del av fd 70402 norr om Hjuviksvägen

70406 Nytt! Del av fd 70402 sydost om Hjuviksvägen

70407 Nytt! Del av fd 70402 sydväst om Hjuviksvägen

70511 Ytändrat! 70511 utökas med nordligaste delen av 70402
Det innebär att primärområdesgränsen vid 70511 flyttas söderut

524 51 Utgår! Området delas i två delar

52452 Nytt! Norra delen av fd 52451 (obebott)

52553 Nytt! Södra tredjedelen av fd 52451 (70 inv). Det innebär också att östgränsen för 52404 ändras från primärområdesgräns till basområdesgräns.