Statistik och Analys

Adressregister

Hitta stadsdelsnämnden för adressen

I Göteborg finns det ca 100 000 adresspunkter. Med adressregistret får du reda på vilken stadsdelsnämnd var och en av dom tillhör. Du får också fram vilket mellanområde, primärområde eller basområde adressen tillhör.

Ansvariga för adressättning i Göteborg är adressgruppen på stadsbyggnadskontoret. Skicka ett meddelande till adresser@sbk.goteborg.se om du undrar något kring hur man sätter adresser.

Vi har lagt upp två sorters filer, den ena är en vanlig excelfil. Den andra är en excelfil med makro. Dvs vi har byggt in en funktion i filen som gör det enklare att söka på de olika områdesnivåerna och adressen, eller båda samtidigt.

Observera att du måste tillåta/aktivera makron för att denna fil skall fungera.