Statistik och Analys

Områdesindelning och kartor

Här finns kartor över stadens delområden och ett gatuadressregister som visar vilket område adress tillhör.

Göteborg är indelat i 10 stadsdelsnämnder, där varje stadsdelsnämnd består av mellan 6 och 13 primärområden. Totalt finns det 96 primärområden som i sin tur är indelade i drygt 900 basområden (nyckelkodsområden).

Sedan 2017 finns även 30 st Mellanområden som är en sammanslagning av olika primärområden.