Statistik och Analys

Om webbplatsen

Statistik Göteborg är en webbplats där du hittar statistik som publicerats av Göteborgs Stad.

Innehållet på statistik.goteborg.se har tagits fram av enheten Statistik och Analys, placerad på Ledningsstaben vid Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad.

Vi har även skapat statistikdatabasen statistikdatabas.goteborg.se

Kontakta oss på statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se

Göteborgs Stads webbplats hittar du på www.goteborg.se

Webbplatsen är optimerad för Internet Explorer 11 eller senare.