Statistik och Analys

Befolkningsutveckling 2016

Rekordmånga nya göteborgare!

Under 2016 växte Göteborgs befolkning med 8 400 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Procentuellt sett var Göteborgs befolkningstillväxt dock större när flyktingströmmen från balkankriget var som störst i mitten av 1990-talet. Det stora antalet asylsökande som kom under slutet av 2015 bidrog till att befolkningsutvecklingen var mer i fokus än på många år. Frågorna var många vid ingången till 2016, kommer antalet asylsökande fortsätta ligga kvar samma höga nivå som i slutet av 2015? Hur många kommer till Göteborg? Vilka åldersgrupper kommer till Göteborg?