Statistik och Analys

Befolkningsprognos för stadsdelsnämnder

Detta är kommentarer till befolkningsprognoserna för Göteborgs stadsdelsnämndsområden (SDN) åren 2018–2022 som publicerades i april 2018.

För dig som använder befolkningsprognoserna som en del i planeringen av barnomsorg, skola och äldreomsorg finns dokument i högerspalten på denna sida. De exakta siffrorna för prognosen finns i statistikdatabasen

 

Övrigt om prognosen
Enligt fastighetskontorets byggprognoser väntar ett stort bostadsbyggande i Göteborg de kommande åren. Osäkerheten runt många projekt är emellertid stor redan ett par år fram i tiden. Läs om fastighetskontorets byggprognos.

Prognosmodellen som används för befolkningen som flyttar in i nyproducerade bostäder har uppdaterats och justerats. Läs om inflyttning i nybyggda bostäder.

I Göteborgsområdet, såväl i staden som i de omgivande kommunerna, bor det många äldre personer i småhusen. Det gäller också för flera stora flerbostadshusområden i Göteborg. I många av dessa områden kommer det att ske ett generationsskifte inom ett antal år. Det är dock svårt att säga exakt när generationsskiftena kommer igång i stor skala, det beror framför allt på hur bostadsmarknaden ser ut och de äldres boendepreferenser. Läs om generationsskiften i bostadsområden.

För några år sedan gjordes en studie kring barnfamiljernas flyttrörelser. Rapporten hittar du här.

Befolkningsprognoser tas årligen fram för kommun (februari), SDN (april) och primärområden (juni). Just nu pågår arbetet med årets primärområdesprognoser och de väntas vara klara 16 juli.