Statistik och Analys

Befolkningsprognoser stadsdelsnämndsområden

Befolkningsprognoserna för Göteborgs 10 stadsdelsnämndsområden som avser åren 2017-2021 är klara.

Prognossiffrorna hittar du i vår statistikdatabas.

Kommentarer till befolkningsprognosen tillsammans med en beskrivning av de demografiska variablerna för stadsdelarna med ingående primärområden finns i de stadsdelsvisa prognosbladen. Du hittar dem här i högermenyn.