Statistik och Analys

Befolkningsprognos för Göteborg

Göteborgs Stad publicerar varje år befolkningsprognoser för staden som helhet, stadsdelsnämnderna och primärområdena. Kommunprognosen redovisas i början av mars, stadsdelsnämnderna i mitten av april och primärområdesprognoserna i juni. Här finns information om den senaste befolkningsprognosen för Göteborg (PR 2017).

Från befolkningsprognos 2017-2035:
Göteborgs befolkning ökar enligt den nya prognosen med drygt 150 000 invånare fram till år 2035, från årsskiftets 556 640 till 708 000 personer. Det innebär en genomsnittlig årlig folkökning på 8 000.

Kommentarerna till befolkningsprognosen hittar du i högermenyn härintill.