Statistik och Analys

Befolkningsprognos för Göteborg

[Publicerad 2018-03-07] Göteborgs Stad publicerar varje år befolkningsprognoser för staden som helhet, stadsdelsnämnderna och primärområdena. Kommunprognosen redovisas i början av mars, stadsdelsnämnderna i mitten av april och primärområdesprognoserna i juni. Här finns information om den senaste befolkningsprognosen för Göteborg (PR 2018).

Från befolkningsprognos 2018-2035:

Göteborgs befolkning ökar enligt den nya prognosen med 134 000 invånare fram till år 2035.
Årsskiftets 564 039 personer förväntas bli 698 000, vilket ger en genomsnittlig årlig folkökning på 7 400 personer.

Kommentarerna till befolkningsprognosen hittar du i högermenyn härintill.