Statistik och Analys

Demografi och Analys

Här följer och beskriver vi frågor som är viktiga för Göteborg avseende befolkningens sammansättning och utveckling. I första hand ligger fokus på demografiska analyser, men vi kommer även att beskriva utvecklingen inom andra statistikområden.

Under Aktuell information samlar vi den senaste informationen avseende befolkningsutvecklingen. Här kan du se hur befolkningen förändras under innevarande år. Här kan du också hitta Migrationsverkets statistik och prognoser över kommunmottagna och asylsökande personer.

Under Befolkningsprognoser publicerar vi befolkningsprognoserna tillsammans med kommentarer allteftersom de blir färdiga. En särkilt del lämnas här också till prognosuppföljning, där vi lägger ut senaste nytt runt befolkningsprognoserna.

Under Demografiska analyser publicerar vi rapporter och andra analyser avseende Göteborgs befolkningsutveckling.

 

Sidan är under bearbetning.