Statistik och Analys

Demografi och Analys

Här följer och beskriver vi frågor som är viktiga för Göteborg avseende befolkningens sammansättning och utveckling. I första hand ligger fokus på demografiska analyser, men vi kommer även att beskriva utvecklingen inom andra statistikområden.

Under 'Befolkningsutveckling' kan du läsa om det senaste årets befolkningsutveckling.

Under Befolkningsprognoser publicerar vi befolkningsprognoserna tillsammans med kommentarer allteftersom de blir färdiga. En särkilt del lämnas här också till prognosuppföljning, där vi lägger ut senaste nytt runt befolkningsprognoserna.

Under Demografiska analyser publicerar vi rapporter och andra analyser avseende Göteborgs befolkningsutveckling.

 

Sidan är under bearbetning.