Statistik och Analys

SDN-prognosen för 2018-2022 är klar

Befolkningsprognosen för stadsdelsnämnder 2018-2022 är klar.

Göteborgs befolkning ökar enligt den nya prognosen med 38 000 invånare fram till år 2022.
Årsskiftets 564 039 personer förväntas bli 602 000, vilket ger en genomsnittlig årlig folkökning på 7 600 personer.

Hämta prognosen från statistikdatabasen

Läs kommentarer om prognosen