Statistik och Analys

Kommunprognos 2017

Kommunprognosen för 2017 är klar.

Göteborgs befolkning ökar enligt den nya prognosen med drygt 150 000 invånare fram till år 2035, från senaste årsskiftets 556 640 personer till 708 000 personer.
Det innebär en genomsnittlig årlig folkökning på 8 000 personer.

Läs kommentarer till kommunprognosen
Gå direkt till statistikdatabasen