Statistik och Analys

Kommunprognosen för 2018-2035 är klar

Befolkningsprognosen för kommunen 2018-2035 är klar

Göteborgs befolkning ökar enligt den nya prognosen med 134 000 invånare fram till år 2035.
Årsskiftets 564 039 personer förväntas bli 698 000, vilket ger en genomsnittlig årlig folkökning på 7 400 personer.

Läs mer om kommunprognosen