Statistik och Analys

Göteborgsbladet 2017 klart

Göteborgsbladet för Primärområde, Mellanområden och Stadsdelsnämnder är nu publicerat.

Bladet ligger som vanligt under Statistik - Faktablad.

Läs om årets blad här.