Statistik och Analys

Ny områdesindelning

I samarbete med stadsdelsförvaltningarna har vi tagit fram en ny områdesindelning som vi kallar mellanområden, det innebär att vi i exempelvis statistikdatabasen numer redovisar statistik på Basområden (NYKO), Primärområden, Mellanområden, Stadsdelsnämnder samt hela kommunen.
Mellanområdena är 30 stycken i antal och varje Mellanområde består av ett antal primärområden.

Det är samma indelning som använts i andra sammanhang, men som då inte varit en officiell sådan. Vill du läsa mer om våra områdesindelningar så finns det under "Geografi" på vår hemsida.