Här finns statistik som beskriver Göteborg avseende befolkningens sammansättning och utveckling, för staden som helhet samt inom stadsdelsnämnder och andra delar av staden.

Du kan välja att hämta statistik ur vår statistikdatabas eller ladda ner något av våra färdiga områdesfaktablad. Här hittar du också kartor och information om stadens administrativa områdesindelning.

 

Nyheter