Här finns statistik som beskriver Göteborg avseende befolkningens sammansättning och utveckling, för staden som helhet samt inom stadsdelsnämnder och andra delar av staden.

Statistiken är indelad i fyra huvudområden (1) Befolkning (2) Arbetsmarknad (3) Inkomster och utbildning samt (4) Bostäder och bostadsbyggande. Du kan välja att hämta statistik ur vår statistikdatabas eller ladda ner något av våra färdliga områdesfaktablad. Här hittar du också kartor och information om stadens administrativa områdesindelning.

 

Aktuellt