Här finns statistik som beskriver Göteborg avseende befolkningens sammansättning och utveckling, för staden som helhet samt inom stadsdelsnämnder och andra delar av staden.

Statistiken är indelad i fyra huvudområden (1) Befolkning (2) Arbetsmarknad (3) Inkomster och utbildning samt (4) Bostäder och bostadsbyggande. Du kan välja att hämta statistik ur vår nya statistikdatabas eller ladda ner något av våra färdliga områdesfaktablad. Här hittar du också kartor och information om stadens administrativa områdesindelning.

Webbplatsen kommer även att innehålla fördjupade beskrivningar under avsninttet Demografi & Analys. Den här delen kommer att vidareutvecklas under andra halvåret 2016.

Aktuellt